Adatvédelmi nyilatkozat:

A honlapon található minden anyag jogvédelem alá esik, melyet Haraszti-Csató Erika (brillszalon-eger.hu) számára a 1992. évi LXIII. Törvény biztosítja, hogy minden szellemi alkotás, ami a honlapon található, valamint minden feltöltött anyag, ebben a törvényben a 2§ c bekezdése rendelkezik róla, miszerint:

(2§) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen (a felsorolás csupán példálózó és nem kimerítő jellegű):

A számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is...

Valamint figyelembe kellet vennünk a szerzői jogokról szoló Strasbourg-i 1998. évi VI. törvényt is.

A szerzői jogok megsértéséről a Polgár jogi törvénykönyv rendelkezik, miszerint:

94. § (1) A szerző jogainak megsértése esetén - az eset körülményei szerint - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

  • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;